Svet-Stranek.cz
MODERNÍ - ZDRAVÉ - LEVNÉ
INFRATOPENÍ    Třebíč  -  Oborný

Výhody infratopení:MODERNÍ - ZDRAVÉ - LEVNÉ

Výhody infratopení

Rovnoměrné prohřátí celého prostoru.
Infrapanely rovnoměrně sálají do celého prostoru vertikálně i horizontálně. Nedochází tak k akumulování většího množství tepla u stropu místosti. Ohřátím většiny povrchů v místnosti na teplotu mírně vyší oproti vzduchu se v prostoru cítíme příjemně i při nižší průměrné teplotě - je dosaženo optimální tepelné pohody.
Úspora nákladů snížením průměrné teploty v místnosti.


Suché zdivo.
Infrapanely primárně ohřívají veškeré pevné předměty v místnosti od kterých se teprve ohřívá vzduch. Zdivo tak na svém povrchu dosahuje mírně vyšších teplot než je teplota vzduchu a je trvale vysoušeno. Suché zdivo bez plísní má lepší tepelně-izolační vlastnosti a náklady na vytápění klesají.
Úspora nákladů snížením tepelných ztrát objektu.

Pomocí kombinace teplejších zdí, nižší teploty vzduchu, minimální prašnosti a rovnoměrné vlhkosti vzduchu dosahujeme vytvoření příjemnějšího a zdravějšího životního prostředíZískání přímotopné sazby D45d:

Infratopení splňuje podmínky pro získání přímotopné sazby D45d - 20hodin nízký tarif (NT) a 4 hodiny vysoký tarif (VT). Oproti běžným tarifům je cena za NT cca poloviční a za tuto cenu 20 hodin denně běží celý topný systém a celá domácnost.
Spoříme tedy nejen na vytápění, ale i na provozu domácnosti.
Za rok lze takto u domácích spotřebičů ušetřit 30 až 40% nákladů na jejich provoz.